Tarpeenmukaisella ilmanvaihdolla voidaan säästää:

80%
puhallinenergiasta.
40%
lämmitys- ja
jäähdytysenergiasta.
9m3/s
Suurin GOLD-ilmankäsittelykoneesta
saatava virtaama.
300kpl
Rakennettua WISE-kohdetta
Suomessa.
70kpl
Suurin määrä GOLD-ilmankäsittelykoneita yksittäisessä kohteessa Suomessa (Aalto, Otaniemi).
86%
GOLD-ilmankäsittelykoneen lämmöntalteenoton hyötysuhde parhaimmillaan.
100€/vuosi/kuutio
LTO-hyötysuhteiden yhden prosentin eron rahallinen arvo, kun kahta konetta vertaillaan.

Esimerkiksi kaksi 5 kuution konetta, joiden LTO-vuosihyötysuhteessa 5 prosentin erot ja käyttöikä 20 vuotta -> käyttökustannusero = 100 x 5 x 5 x 20 = 50 000 €.