Uusi tutkimus osoittaa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon konkreettiset hyödyt

Tutkimuksen tarkoitus oli verrata tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutusta vakioilmavirtajärjestelmään. Tämä tutkimus kohdentui pääsääntöisesti ilmanvaihtokoneen energiankulutuksen tarkasteluun. Tutkimus toteutettiin Jyväskylässä Keltinmäen päiväkodissa, jossa on käytössä Swegonin WISE, tarpeenmukaisen ilmanvaihdon kokonaisjärjestelmä. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella kaikkien ryhmä- ja lepohuoneiden ilmanvaihdon energiankulutusta.

Merkittävät energiansäästöt

  • Tutkimuksen tulosten perusteella tarpeenmukaisella ilmanvaihtojärjestelmällä yksittäisen huoneen ilmanvaihtokoneen lämmitysenergiassa voidaan säästää jopa 51 % ja puhaltimien sähköenergiassa 82 %.
  • Huomioitaessa ilmanvaihdon jäähdyttävä vaikutus, lämmitysenergian säästö 76 %.
  • Tarpeenmukainen ilmanvaihto on perusteltu vaihtoehto rakennukseen, jossa huoneiden käyttö̈ on vaihtelevaa.

Lataa koko tutkimus tästä

Tutkimuksen toteutti Samuel Rantalainen opinnäytetyönään Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululle. Samuel kertoo:

”Ilmanvaihtoon liittyvät asiat kiinnostavat minua. Mietin sitten mahdollisia tutkimusaiheita ja energiankulutus oli yksi vaihtoehto. Lopullisen aiheen sainkin sitten Swecolta (työtä ohjasi Sweco Talotekniikan Jyväskylän toimistosta ilmanvaihdon ja automatiikan asiantuntija Hannu Purola), jolloin oli löytynyt jo sopiva kohde tarpeenmukaisen ilmanvaihtojärjestelmän energiankulutuksen tutkimiselle.”

”Laskennassa ja simuloinnissa käytin todellisia toteutuneita trendiseurantaan tallentuvia tietoja joita ovat muun muassa ilmavirta- ja lämpötilatiedot. Excelillä tuli tehtyä matemaattinen laskenta, jonka jälkeen IDA-ICE:n avulla tuli tehtyä simulaatiot.”

”Kyllähän se on yllättävä ja hyvä fiilis kun saa tuloksia, joista ilmenee, että näin suuriin lukemiin on mahdollista päästä. Vielä kun tulokset perustuvat todellisten trendiseurannan mittaustulosten pohjalle.”

”Energian säästö on puhuttu aihe tällä hetkellä. Ja tietenkin, jos on mahdollista säästää energian kulutuksessa, niin pitäisihän sitä hyödyntää. Etenkin sellaisiin rakennuksiin tarpeenmukainen ilmanvaihto on hyvä ratkaisu, joissa on useat tilat ovat tyhjillään ison osan päivästä tai käyttö vaihtelee paljon”, kertoo Samuel Rantalainen.

Keltinmäen päiväkoti, Jyväskylä
Käyttöönottovuosi: 2014
Tilaaja: Jyväskylän kaupunki
LVIA-suunnittelu: Sweco Talotekniikka, Jyväskylä
Ilmanvaihtourakoitsija: K-S Kitek Oy
Ilmankäsittelykoneet: Swegon GOLD

Tarpeenmukainen ilmanvaihto: Swegon WISE

Taloautomaatiojärjestelmä: Schneider Electric Finland

Kuva: Tiia Monto

Esimerkki tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toiminnasta Keltinmäen päiväkodissa. Kuvassa yhden leikkihuoneen ilmamääräkuvaaja päivämäärällä 24.11.2017. Huoneen minimi-ilmavirtatasona 80 l/s ja maksimitasona 200 l/s. Ilmamääräsäätö todellisen ilmanlaadun (VOC) ja lämpötilan mukaan. Kuva Schneider Electric Finland, Jyväskylä, Teemu Neuvonen.