Suomen ensimmäinen langaton tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ratkaisu teki mahdottomasta mahdollisen

Laadukkaan ilmanvaihdon toteuttaminen uusiin tiloihin suojellussa kohteessa loi haasteen

Tilitoimisto Rantalaisen toimitiloihin Askotalossa haluttiin 100 m2 uutta koulutustilaa toimiston sisälle. Haasteena oli, että olemassa oleva ilmanvaihtokone palveli kahta kerrosta eikä sen tuottama ilmamäärä riittänyt koulutustilan täyskäyttöön. Toisen ilmanvaihtokoneen hankkiminen olisi tullut kalliiksi, koska koko alueen kanavointi olisi mennyt uusiksi. Lisäksi suojellussa kohteessa talotekniikan reittien suunnittelussa piti ottaa huomioon tietyt rajoitteet.

”Meille olennaista ovat tyytyväiset asiakkaat. Tämä on yksi syy siihen, että tuomme näihin historiallisiin kohteisiin viimeisintä talotekniikkaa. Innovatiivisuus ei ole itseisarvo vaan ratkaisun on oltava kustannustehokas ja tukea kestävää kehitystä”, sanoo Renor Oy:n kiinteistöpäällikkö Timo Väisänen.

Kokenut suunnittelutoimisto näki ratkaisun

Suunnittelutoimisto Vahaselta löytyi osaaminen ratkaista tämä haaste. Heidän kokemuksensa tarpeenmukaisen ilmanvaihdon eduista ja aikaisemmin, yhteistyössä Swegonin kanssa toteutetut todistetusti toimivat kohteet olivat tausta sille, että ratkaisuksi valittiin Swegonin WISE.

”Tarpeenmukainen ilmanvaihto oli ainoa toimiva vaihtoehto. Tilaajalta löytyi rohkeutta lähteä toteuttamaan Suomen ensimmäistä langatonta ratkaisua ja Swegonin luotettava ja edistyksellinen ilmanvaihto-osaaminen antoivat yhteistyölle turvallisen pohjan”, sanoo Vahanen Oy:n suunnittelija Heikki Kytö.

Swegonin Uusi WISE on älykäs – ilmanlaadun, lämpötilan ja läsnäolon seurannalla varustettu – järjestelmä, jolla ilmamääriä pystytään ohjaamaan tilojen käyttöasteen ja olosuhteiden mukaan, ja joka hyödyntää toiminnassaan patentoitua langatonta tiedonsiirtoa. Järjestelmän ansiosta pystyttiin hyödyntämään vanhaa ilmanvaihtokonetta ja takaamaan tilan käyttäjille laadukas sisäilma rikkomatta vanhan kiinteistön rakenteita.

”Langaton ratkaisu on ihan ykkösjuttu. Vaikka kohde on ensimmäinen niin Swegonin järjestämät koulutukset, laadukkaat koneet sekä aina täsmälliset toimitukset tekivät tästäkin kohteesta urakoitsijan näkökulmasta mieleisen”, sanoo ilmanvaihtourakoinnista vastanneen Lahden LVI-Expertin projektipäällikkö Jouni Mäkinen.

Innovatiivinen ratkaisu toi useita hyötyjä

Swegonin langattoman ja tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ratkaisulla saavutettiin useita hyötyjä. Renorin näkökulmasta keskeisimpiä hyötyjä ovat:

  • Käyttäjätyytyväisyys. Asiakas sai haluamansa uudet lisätilat ilmanvaihdon laadusta tinkimättä.
  • Kustannustehokkuus. Vanhaa ilmanvaihtokonetta pystyttiin hyödyntämään tarpeenmukaisen ilmanvaihdon myötä. Kanavamuutosten määrä pystyttiin minimoimaan.
  • Muuntojoustavuus. Tilat räätälöidään aina vuokralaisen tarpeiden mukaan. Langattoman tiedonsiirron ansiosta WISE-järjestelmän laitteet voidaan helposti ja nopeasti konfiguroida palvelemaan esimerkiksi uudenlaista huonejakoa. Ilmanlaatua ja lämpötilaa mittaavat integroidut anturit mahdollistavat tilamuutokset ilman, että antureiden sijoituksia tarvitsee muuttaa.
  • Energiansäästöt. Ilman laadun ja käyttötilanteen niin salliessa järjestelmä pienentää ilmanvaihtoa, jota kautta saadaan vuositasolla merkittäviä energiansäästöjä.

Näitä samoja hyötyjä ollaan saavutettu Askotalon kiinteistön muissakin osissa käyttämällä Swegonin älykkäitä ilmanvaihtoratkaisuja.

Suomen ensimmäinen langaton tarpeenmukaisen ilmanvaihdon ratkaisu teki mahdottomasta mahdollisen

Tilitoimisto Rantalaisen toimitiloihin Askotalossa haluttiin 100 m2 uutta koulutustilaa toimiston sisälle. Haasteena oli, että olemassa oleva ilmanvaihtokone palveli kahta kerrosta eikä sen tuottama ilmamäärä riittänyt koulutustilan täyskäyttöön. Toisen ilmanvaihtokoneen hankkiminen olisi tullut kalliiksi, koska koko alueen kanavointi olisi mennyt uusiksi.

Meille olennaista ovat tyytyväiset asiakkaat. Tämä on yksi syy siihen, että tuomme näihin historiallisiin kohteisiin viimeisintä talotekniikkaa.

Timo Väisänen, kiinteistöpäällikkö, Renor Oy