Parasta sisäilmaa oppijoille ja opettajille

Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja laadukas kokonaisjärjestelmä takaavat terveellisen ja turvallisen sisäilman Orimattilan Järvikunnan koulussa ja päiväkodissa.

Orimattilan kunta valitsi Swegonin yhteistyökumppaniksi hankkeeseen, jossa Järvikunnan alakoulu ja päiväkoti sijoitettiin saman katon alle. Hankkeen tavoitteena oli turvata alueen lapsille terveelliset ja turvalliset tilat sekä nykyaikainen oppimisympäristö. Tilat suunniteltiin siten, että ne mahdollistavat myös alueen yhteisöllisyyttä tukevan kulttuuri- ja harrastustoiminnan iltakäytössä.

Orimattilan kaupungin kiinteistömestari Jari Kuosa kertoo, että lähtökohtana oli rakentaa monikäyttöinen, myös tulevaisuuden tarpeet huomioonottava kiinteistö mahdollisimman laadukkaasti ja samalla kustannustehokkaasti.

Swegonin WISE & GOLD -kokonaisjärjestelmä todettiin parhaaksi vaihtoehdoksi Järvikunnan koulun ja päiväkodin ilmankäsittelyssä. ”Olimme ensin hieman skeptisiä kokonaisjärjestelmiä kohtaan, mutta Swegonin järjestelmän varmuus ja selkeä ohjattavuus vakuuttivat meidät”, kertoo Jari Kuosa.

Kunta on ollut tyytyväinen valintaansa. ”Energiansäästön kannalta parasta järjestelmässä on, että se ottaa huomioon läsnäolon tilassa tarpeenmukaisesti, eli laitteet eivät ole turhaan päällä. Myös langattomuus sekä ilmanlaadun ja arvojen tilastointi ovat todella hyödyllisiä ominaisuuksia”, kiittää Kuosa.

Hinnalla on aina iso rooli kunnallisen puolen päätöksenteossa. Hankintahinnan lisäksi tulee huomioida myös kustannukset laitteiston koko elinkaaren ajalta. ”Swegon osasi perustella järjestelmänsä kustannushyödyt erityisesti kestävyyden, ylläpidon ja energiasäästöjen osalta”, Kuosa kertoo.

”Järjestelmä toimii käytännössä juuri niin kuin suunniteltiin ja olemme saaneet apua aina tarvittaessa. Voimme luottaa laitteiden ja yhteistyön toimivuuteen.”

Se pidetään mikä sovitaan

Taloteknisten ratkaisujen suunnittelun kannalta toimintavarmuus ja aikataulujen pitäminen ovat ensisijaisen tärkeitä. LVI-suunnittelija Päivi Jyrkinen Positio Oy:sta pitää Swegonia luotettavana toimijana.

”Arvostan sitä, että kun jotain sovitaan, se myös pidetään. Kaikissa hankkeissa on tärkeää pysyä määritetyissä aikatauluissa”, sanoo Jyrkinen. ”Swegonilta on myös
saanut apua suunnittelussa ja asennuksessa.”

Päivi Jyrkinen korostaa energiatehokkuuden ja laadukkaan ilmanvaihdon merkitystä. ”Koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmat ovat olleet paljon esillä viime aikoina.
Näissä kohteissa korkeatasoinen ja tarpeenmukainen ilmanvaihto on erityisen tärkeää. ”

Orimattilan muissa Swegon-järjestelmäkohteissa mukana ollut urakoitsija Petri Siitari Salpailma Oy:stä pitää tarpeenmukaista ilmanvaihtojärjestelmää loppukäyttäjän kannalta ykkösvaihtoehtona. ”Swegonin GOLD & WISE ovat hyvä kombinaatio ja sen avulla saavutetaan myös ekologiset tavoitteet”, tuumii Siitari. ”Lisäksi toteutuksen aikana asentaminen sujui hyvin ja toimitukset ovat pelanneet. Hankkeessa mittaus- ja säätöasiat saatiin kerralla valmiiksi, kun Swegon oli mukana tekemässä.”

 

Ota yhteyttä

Swegon osasi perustella järjestelmänsä kustannushyödyt erityisesti kestävyyden, ylläpidon ja energiasäästöjen osalta.

Jari Kuosa, kiinteistömestari, Orimattilan kaupunki